Ajtatherm
1,350.00 3,700.00 

Ajtatherm má antikondenzační, protiplísňové a termoizolační účinky. Hmota je vhodná k nanášení do interiérů. Její princip spočívá v odrážení tepelného záření zpět do místnosti. Po nanesení minimální tloušťky (0,5 – 1 mm) na vnitřní povrchy prostor tato vrstva odrazí značné množství vyzářeného tepla zpět do interiéru a omezí jeho nežádoucí prostup do vnějšího prostoru. Tím způsobí rychlé zvýšení teploty v prostorech a zároveň udrží teplo uvnitř místnosti, čímž dojde k úspoře nákladů na vytápění. Funguje to i obráceně. Vnitřní prostor je obdobným způsobem chráněn před nežádoucím přehříváním z venkovního prostoru. Tyto specifické vlastnosti termoizolační stěrky jsou dány vysokým obsahem plniva 3M.

Její hlavní přednosti spočívají v tom, že:

Ke stažení:

Clear
Description

Aplikace
Nanáší se na povrch v interiéru stěrkováním, válečkem, štětkou nebo nástřikem. Hmota je dobře roztíratelná, má vysokou přilnavost a je možné ji po vytvrdnutí mechanicky upravovat, brousit. Hmotu lze tónovat do jakéhokoli barevného odstínu.

Oblasti použití
Termoizolační stěrka se nanáší na interiérové plochy, jako jsou vápenocementové omítky, beton, sádrové omítky, sádrokarton, prefabrikované panely, dřevo a jeho vedlejší produkty, kovové povrchy, sklo a mnoho dalších, všude tam, kde je potřeba dosáhnout zateplení a není možné nebo vhodné použít jiné materiály a aplikační postupy.

Ajtatherm je ideálním materiálem pro vnitřní zateplení stěn ve stavebnictví, zvláště panelových domů, promrzajících štítových stěn, tepelných mostů, částí stěn za topnými tělesy, kde vlivem kondenzace vodních par dochází k tvorbě plísní a pro všechny nedostatečně tepelně izolované objekty, v nichž chceme dosáhnout tepelné pohody v místnosti vlivem zvýšení povrchové teploty stěny a ovlivnit úspory energie v kombinaci s řízenou termoregulací topných systémů.

Aplikací Ajtathermu se dosáhne zefektivnění systému vytápění a velkých úspor energie zejména v periodicky či krátkodobě vytápěných objektech, jako jsou chaty, chalupy, kanceláře, restaurační zařízení (použitím inertního plniva se sníží náchylnost k nežádoucím barevným změnám povrchu stěn vlivem působení nikotinu), hotely, nemocnice, úřady a také byty, kde po dobu nepřítomnosti osob, nebo nevyužívání prostoru, lze výrazně snížit teplotu vzduchu, ale ve velice krátké době zmíněnou teplotu zvýšit bez rizika, že v prvních okamžicích zbytečně vyhříváme stěny a teprve potom stabilizujeme teplotu v místnosti.

Výskyt studených míst na vnitřní stěně, zejména v rozích, může způsobit kondenzaci pokojové vlhkosti a následnou tvorbu plísní. Použitím Ajtathermu s antikondenzačním efektem se výrazně sníží náchylnost k vytváření kondenzace vlivem přítomnosti mikroskopických vzduchových prostorů v natřeném povrchu a tím i tvorba plísní. Tato vlastnost předurčuje Ajtatherm pro použití ve všech místnostech s vysokou vlhkostí a slabou ventilací, například v koupelnách, kuchyních, na plovárnách, ve spížích, v závodech na průmyslové zpracování potravin atd. Mezi další výhody patří teplo stěn na dotyk, dokonalá prodyšnost aplikovaného materiálu a zlepšení akustiky.

Termoizolační hmota nachází uplatnění nejen ve stavebnictví, ale také v mnoha jiných oblastech průmyslu, např. v klimatizační technice, chladírenství, chemickém průmyslu a všude tam, kde je potřeba aplikace izolační vrstvy s cílem rozdělit nebo uchovat tepelnou energii.

Spotřeba
V závislosti na dokonalosti připraveného podkladu. Nástřik a válečkování/nátěr (tl. 0,2-0,5 mm) – 1 litr hmoty na cca 2 – 5 m2 (počítáno v 1 aplikační vrstvě), stěrka (tl. 1 mm) – 1 litr na 1 m2.

 

 

Additional information
Weight 2.3 kg
litrů

5, 10, 15